strona główna

Szybka ulga na katar

Acatar CONTROL

Najnowocześniejsza1 substancja czynna - oksymetazolina

  • szybki początek działania - już po 25 sekundach
  • długotrwałe działanie - do 12 godzin
  • wydajniejszy w terapii 2
  • lepiej tolerowany przez pacjenta 3
Produkt leczniczy

Wydajny

Opakowanie 15ml (ok. 300 aplikacji)

Wygodne dawkowanie

Dzieci powyżej 6 lat: 2 razy na dobę

Dorośli: 2 - 3 razy na dobę

Korzystna cena

Ok. 13,7 PLN 4


1 w grupie IMS R01A7 - grupa substancji obkurczających śluzówkę nosa, bez recepty.

2 niż w przypadku terapii z zastosowaniem ksylometazoliny – oksymetazolina może być stosowana w mniejszym stężeniu z zachowaniem wpływu na receptory alfa-adrenergiczne (Haenisch B et al. Alpha- adrenoceptor agonistic activity of oxymetazoline and xylometazoline. Fundam Clin Pharmacol. 2010 Dec;24(6):729-39)

3 niż ksylometazolina. Rhinology 1993; 31; 151-153

4 Żródło: Pharma Expert, cena sprzedaży brutto w Polsce, w okresie 01-08.2017